ΙΑΚΩΒΟΣ & ΜΑΡΙΑ | ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ JOCKEY

Η Μαρία και ο Ιάκωβος κανονίζανε τον γάμο τους απο την Κύπρο, αυτό σημαίνει και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Παρόλα αυτά όμως, όπως και θα δείτε από τις εικόνες παρακάτω, κατάφεραν να βάλουν την δική τους σφραγίδα με μια αξιοθαύμαστη ομοιομορφία στο στυλ του γάμου τους. Τους ευχαριστώ για την πολύ όμορφη επικοινωνία μας και τους εύχομαι τα καλύτερα στην ζωή τους. Το χαμόγελο και τα μάτια τους μιλάνε για το τι άνθρωποι είναι.

Κτήμα: Jockey

Φωτογράφιση: Photographic

Βιντεοσκόπηση: Vasilis Kallinteris

ΙΑΚΩΒΟΣ & ΜΑΡΙΑ | ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ JOCKEYmindrinos
09